Η Κάρλα χειμερινό καταφύγιο για περισσότερα από 40 είδη πουλιών

Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης…

Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας- Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Φορέα στη σελίδα του Facebook.

Ο Φορέας Διαχείρισης συνέδραμε και φέτος στις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕ.Κ.Υ.Π.), οι οποίες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε πολλές χώρες υπό τον συντονισμό της Wetlands International. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής συνεργάστηκε και φέτος με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.), υπεύθυνο φορέα για τις καταμετρήσεις στη χώρα μας.

Όπως σημειώνεται ο Φορέας Διαχείρισης παρείχε τον εξοπλισμό παρακολούθησης που διαθέτει (κιάλια, πεδιοσκόπια, φωτογραφικές μηχανές, οχήματα με τετρακίνηση) καθώς και 3 άτομα από το προσωπικό του και συνεργάστηκε με τους υπεύθυνους εθελοντές της Ε.Ο.Ε., Δρ. Γιώργο Κατσαδωράκη, Σταύρο Πολύμερο και Κωνσταντίνο Βλαχόπουλο. Η καταμέτρηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στους ταμιευτήρες του Καλαμακίου (Α&Β), Καστρίου, Νιαμάτων (Α&Β), Ελευθέριου, Δήμητρας και Πλατυκάμπου, ενώ την Κυριακή στον Ταμιευτήρα της Κάρλας.

Η περιοχή Ταμιευτήρων Πρώην Λίμνης Κάρλας (περιοχή του δικτύου NATURA 2000 με κωδικό GR1430007) αποτέλεσε για ακόμη μια χρονιά χειμερινό καταφύγιο σημαντικών πληθυσμών άγριας ορνιθοπανίδας, καθώς καταγράφηκαν περισσότερα από 40 είδη παρυδάτιων, υδρόβιων και αρπακτικών πτηνών, όπως Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus), Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus), Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo), Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis), Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus), Βουβόκυκνος (Cygnus olor), Αγριόκυκνος (Cygnus cygnus), Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus), Μαυροπελαργός (Ciconia nigra), ερωδιοί όπως Ήταυρος (Botaurus stellaris), Αργυροτσικνιάς (Egretta alba), Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta) και διάφορα είδη πάπιας όπως Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos), Σφυριχτάρι (Anas penelope), Κιρκίρι (Anas crecca), Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata), Καπακλής (Anas strepera) και Βαλτόπαπια (Aythya nyroca) και Βαρβάρα (Tadorna tadorna).

magnesianews.gr

Στην ίδια κατηγορία