Χωρίς πνευμονολόγους ο νέος οργανισμός του Νοσοκομείου Βόλου

Ανησυχία για τα κρούσματα των τελευταίων ημερών στη Μαγνησία

Την τελική απόφαση έλαβε χθες το Δ.Σ.

Την τελική του απόφαση έλαβε το διοικητικό συμβούλιο του Νοσοκομείου Βόλου και δεν εξαιρεί από τον νέο Οργανισμό τη Μονάδα Παρηγορητικής Φροντίδας, με δύο παθολόγους. Οι γιατροί στον νέο οργανισμό δεν αυξάνονται αλλά αφαιρούνται ειδικότητες που είχαν ζητηθεί σε πρώτη φάση, για ένταξη στο δυναμικό του Νοσοκομείου. Οι ειδικότητες των πνευμονολόγων δεν περιλαμβάνονται στην τελική απόφαση παρά τις αντιδράσεις.


Το επιστημονικό συμβούλιο επεσήμανε πως η εισήγηση αποτελεί πρόταση ανάγκης, προκειμένου να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν τα αντίστοιχα τμήματα που κρίνονται απολύτως απαραίτητα και η οποία δυστυχώς οδηγεί σε υποβάθμιση των δυνάμει παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου, καθώς να καταργούνται θέσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση των παρακάτω τμημάτων λόγω αναγκαιότητας λειτουργίας τους: Ειδική μονάδα Επεμβατικής Καρδιολογίας και Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου (ενταγμένη στο Καρδιολογικό Τμήμα – Μονάδα Στεφανιαίας) Τμήμα Νεώτερων Απεικονιστικών Μεθόδων (Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία). Ειδική Μονάδα Παρηγορητικής Θεραπείας (ενταγμένη στο Αναισθησιολογικό τμήμα με 20 Κλίνες, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) με τέσσερις 4 κλίνες και Μονάδα Υπερβαρικού Οξυγόνου.

Επισημαίνεται ότι για την ειδική Μονάδα Παρηγορητικής Θεραπείας κατατέθηκε σχετική επιστολή πρόθεσης δωρεάς και υπάρχει θετική γνώμη από το υπουργείο Υγείας. Ο ιδιώτης έχει εκφράσει την πρόθεση ανάληψης – δωρεάς της πλήρους ανακαίνισης του 2ου ορόφου της παλαιάς πτέρυγας του Νοσοκομείου (πρώην Χειρουργεία) και τη διαμόρφωσή του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τη δημιουργία Κλινικής Ανακουφιστικής Φροντίδας, δυναμικότητας 20 κλινών.

Ο προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με τον μελετητή του ιδιώτη, μπορεί να ξεπεράσει το 1.300.000,00€ και όλο το ποσό των εργασιών και του εξοπλισμού (κτιριακού και ξενοδοχειακού), θα καλυφθεί από τον δωρητή. Επίσης για τη Μονάδα Υπερβαρικού Οξυγόνου τονίζεται ότι το Γ.Ν. Βόλου από το 2013 απέκτησε εξοπλισμό έπειτα από παραχώρηση του Νοσοκομείου Αγ. Παύλος, ειδική Μονάδα Υπερβαρικού Οξυγόνου. Οι νέες μονάδες μεταβάλλουν και τις ιατρικές θέσεις.

Μετατρέπονται δύο θέσεις Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης σε δύο θέσεις Καρδιολόγων για την Ειδική Μονάδα Επεμβατικής Καρδιολογίας και Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου. Αποφασίστηκε επίσης η μετατροπή της μιας θέσης Δερματολογίας/Αφροδισιολογίας και της μιας θέσης Ρευματολογίας, σε δύο θέσεις Ακτινολόγων για το τμήμα Νεώτερων Απεικονιστικών Μεθόδων (Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία). Η μετατροπή δύο θέσεων Πνευμονολογίας σε δύο θέσεις Εντατικολογίας για τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ).

Αποφασίστηκε η μετατροπή των δύο θέσεων Ενδοκρινολογίας σε δύο θέσεις Παθολογίας για την Ειδική Μονάδα Παρηγορητικής Θεραπείας, η μετατροπή της μιας θέσης Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής σε μια θέση Αναισθησιολογίας για την Ειδική Μονάδα Παρηγορητικής Θεραπείας, η μετατροπή της μιας θέσης Χειρουργικής Θώρακος σε μια θέση Αναισθησιολογίας για την Ειδική Μονάδα Παρηγορητικής Θεραπείας. Σε περίπτωση δημιουργίας Μονάδας Υπερβαρικού Οξυγόνου θα πρέπει να προκηρυχθούν επιπλέον τρεις θέσεις Παθολογίας.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των θέσεων των γιατρών παραμένει το ίδιο σε αριθμό 155. Ως εκ τούτου οι θέσεις και ειδικότητες ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Παθολογίας + 2 θέσεις για την Ειδική Μονάδα Παρηγορητικής Θεραπείας σύνολο 16.


Καρδιολογίας +2 θέσεις για την Ειδική Μονάδα Επεμβατικής Καρδιολογίας και Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου σύνολο 8.

Παιδιατρικής θέσεις 7, νευρολογίας θέσεις 3, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης θέσεις 0, δερματολογίας – αφροδισιολογιας θέσεις 0, ρευματολογίας θέσεις 0, νεφρολογίας θέσεις 4, γενικής χειρουργικής θέσεις 10, ορθοπεδικής θέσεις 7, ουρολογίας θέσεις 4, οφθαλμολογίας θέσεις 4, ωρλ θέσεις 5, μαιευτικής – γυναικολογίας θέσεις 7, αναισθησιολογίας +2 θέσεις για την ειδική μονάδα παρηγορητικής θεραπείας σύνολο 12, παθολογικής ανατομικής θέσεις 3, ακτινοδιαγνωστικής + 2 θέσεις για το τμήμα νεότερων απεικονιστικών μεθόδων (αξονική και μαγνητική τομογραφία σύνολο 10, στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής θέσεις 0, ιατρικής βιοπαθολογίας θέσεις 7, χειρουργικής αναισθησιολογίας παθολογίας ή καρδιολογίας ή πνευμονολογίας – φυματιολογίας ή ορθοπεδικής (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική διάσωση, προ – νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας ή γενικής ιατρικής (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική και εξειδίκευση στη ΜΕΘ +2 θέσεις για τη μονάδα αυξημένης φροντίδας ΜΑΦ σύνολο 6. Αιματολογίας ή παθολογίας ή παιδιατρικής 2, αιματολογίας ή παθολογίας ή ιατρικής βιοπαθολογίας 4, αιματολογίας ή ιατρικής βιοπαθολογίας 4, χειρουργικής παίδων 1, γαστρεντερολογίας 3, κυτταρολογίας 3, χειρουργική αναισθησιολογίας η παθολογίας ή καρδιολογίας ή πνευμονολογίας – φυματιολογίας 7, παθολογικής ογκολογίας 2, ψυχιατρικής 6, νευροχειρουργικής 3, παιδοψυχιατρικής 3, χειρουργικής θώρακος 0, ενδοκρινολογίας 0, αιματολογίας 1, οδοντιατρικής 3, πνευμονολογίας – φυματιολογίας 0.

Οι αλλαγές φέρνουν και αναδιάρθρωση της δύναμης των κλινών του Γ. Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο», ανά τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας, ως εξής: α) Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 164 κλινών (μείωση κατά 7 κλίνες 171-7= 164. Ψυχικής Υγείας με δυναμικότητα 30 κλινών (μείωση κατά 10 κλίνες ήτοι 40-10 =30. Διατομεακά Τμήματα με δυναμικότητα 30 κλινών (αύξηση κατά δεκαεπτά κλίνες 13+17= 30.
Οι κλίνες του Χειρουργικού Τομέα παραμένουν ως έχουν, δηλαδή 176.

e-thessalia.gr

Δείτε επίσης

Μαγνησία: Βρίσκεται στην κορυφή της επιδημιολογικής «κατάταξης»

Στην ίδια κατηγορία