20 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Με νέες θέσεις σε διδακτικό προσωπικό ενισχύθηκαν τα δημόσια πανεπιστήμια,…

Με νέες θέσεις σε διδακτικό προσωπικό ενισχύθηκαν τα δημόσια πανεπιστήμια, ενώ επιπλέον, κατανέμονται 68 θέσεις μελών (ειδικού προσωπικού ΕΤΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΕΠ) και θα ακολουθήσουν θέσεις για διοικητικούς υπαλλήλους.

Τις περισσότερες θέσεις έλαβαν το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών, το πανεπιστήμιο της Πάτρας, το Διεθνές πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο της Αθήνας.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με την εισήγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης προς την Υπουργό, η οποία έγινε δεκτή, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

α. το 65% των 400 θέσεων μελών ΔΕΠ, αναλογικά με τις αφυπηρετήσεις του ακαδημαϊκού έτους 2021-22,

β. το υπόλοιπο 35% των 400 θέσεων, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως είχαν εφαρμοστεί και τα προηγούμενα δύο έτη.

Αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή θέσεων ΔΕΠ στα ΑΕΙ είναι ο αριθμός προπτυχιακών φοιτητών, αριθμός εξαμήνων α’ κύκλου σπουδών, αναλογία προπτυχιακών φοιτητών προς μέλη ΔΕΠ, αριθμός θέσεων ΔΕΠ που έχουν κενωθεί τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχουν αναπληρωθεί.

Από το 2019, έχουν δοθεί 1850 νέες θέσεις Μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμιά μας, με το ισοζύγιο πλέον των νέων θέσεων προς τις συνταξιοδοτήσεις να είναι θετικό κατά 122 θέσεις συνολικά.

(*) Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατανέμονται 20 θέσεις μελών ΔΕΠ. 

ethnos.gr 

Στην ίδια κατηγορία