Το στομάχι κόμπος!

Το στομάχι όλων σφίγγεται από τα όσα φριχτά μαρτυρούν τα χείλη των θυμάτων