Πήλιο: Μπουμπάρι

Πήλιο: Μπουμπάρι

Το Μπουμπάρι, είναι μια Πηλιορίτικη παραδοσιακή συνταγή που συναντάμε και σε άλλες περιοχές κυρίως της Θεσσαλίας