Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι της Αγίας Δροσίδος και των συν αυτή πέντε Κανονικών και γιορτάζουν οι Δρόσος, Δροσίς, Δροσίδα, Δροσούλα