Ασιατικός Κυπρίνος απειλεί τοπικό οικοσύστημα

Ασιατικός Κυπρίνος απειλεί τοπικό οικοσύστημα

Ο Ασιατικός Κυπρίνος, βρίσκοντας το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθεί, μέσα σε ελάχιστα χρόνια αύξησε τον πληθυσμό του, παραγκώνισε τις τοπικές ποικιλίες ψαριών και κυριολεκτικά κατέλαβε το τοπικό σύστημα