Επάγγελμα Χοντρός : Εταιρεία στην Ιαπωνία νοικιάζει χοντρούς για 15 ευρώ την ώρα

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας Debucari, οι όροι για τους συμμετέχοντες περιλαμβάνουν να έχουν μάζα σώματος μεγαλύτερη των 100 κιλών, να είναι πάνω από 18 ετών και να μην παρεξηγούνται όταν κάποιος τους λέει χοντρούς