Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι του Aγίου ιερομάρτυρος Ευσεβίου, επισκόπου Σαμοσάτων και γιορτάζουν οι Ευσέβιος, Ευσεβία

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι του Αγίου Πνεύματος και γιορτάζει η Τριάδα και ο Τριάδης.

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι των Ιερομαρτύρων Δωροθέου και Θεοδώρου, επισκόπων Τύρου, των Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω: Απόλλωνος, Αρείου, Γοργίου, Λεωνίδου (πατρός Ωριγένους), Μαρκιανού, Νικάνδρου, Πάμφωνος, Υπερεχίου, Ειρήνης και Σελήνης, και των Μαρτύρων Πλουτάρχου, Αρχιεπισκόπου Κύπρου, και Σερίνου

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι Συνεσίου επισκόπου Καρπασίας, και γιορτάζουν οι Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Συνέσιος, Συνεσία

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι του Κωνσταντίνου και Ελένης, των αγίων ενδόξων θεοστέπτων μεγάλων Βασιλέων και ισαποστόλων και της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου του Βλαδιμήρου, και γιορτάζουν οι Ελένη, Έλενος, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα