Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι των Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνία, εκ των Εβδομήκοντα, και γιορτάζουν οι Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Ιουνίας, Ιούνιος, Ιουνία