Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι Τρίτη Εύρεσις της τίμιας κεφαλής του προφήτου και βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι η Κυριακή του Παράλυτου και των Οσίων Μιχαήλ επισκόπου Συνάδων του ομολογητού και Συνεσίου επισκόπου Καρπασίας της Κύπρου

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι των Μαρτύρων Αιμιλίου και Κάστου, και γιορτάζουν ο Αιμίλιος και η Αιμιλία

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι Ιερομάρτυρος Πατρικίου και των συν αυτώ πρεσβυτέρων Ακακίου, Μενάνδρου και Πολυαίνου επισκόπου Προύσσης, και του Οσίου Μέμνονος του Θαυματουργού, και γιορτάζουν οι Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, Πατρίκιος, Πατρικία

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι των Μυροφόρων και η Σύναξη Μεσσηνίων Αγίων και γιορτάζουν οι Μυροφόρος, Μυροφόρα, Σαλώμη

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι του Παχωμίου του Μεγάλου, του Αχιλλίου οσίου, επισκόπου Λαρίσης, πολιούχου Αγίου της Λάρισας, και του Οσίου Βαρβάρου του Μυροβλύτου, και γιορτάζουν οι Αχίλλιος, Βάρβαρος, Παχώμιος

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι του Ιερομάρτυρος Θεράποντος, επισκόπου Κύπρου, του Μάρτυρος Ισιδώρου του εν Χίω, του Αριστοτέλους και Λεάνδρου και γιορτάζουν οι Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, Λεάνδρα