Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι του Αγίου μάρτυρος Λεοντίου και των συν αυτώ Υπάτιου και Θεοδούλου, των εν Τριπόλει της Συρίας, και γιορτάζουν σήμερα οι Θεόδουλος, Θεοδούλη, Λεόντιος, Λεοντία, Υπάτιος, Υπατία

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι του Οσίου Ιερωνύμου και του Ιερού Αυγουστίνου, επισκόπου Ιππώνος, και γιορτάζουν οι Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, Αυγούστα, Ιερώνυμος, Ιερωνύμη

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι των Αγίων 318 Πατέρων της Α Οικουμενικής Συνόδου, της Αγίας μάρτυρος Ακυλίνης και του Αγίου Αντιπάτρου, επισκόπου Βοστρων

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι του Οσίου Ονουφρίου, του εν Ιερουσαλήμ και γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, και γιορτάζουν οι Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Ναθαναήλ

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι της Απόδοσις της εορτής του Πάσχα και του Κυρίλλου, αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι του Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του ομολογητού και του Ιερομάρτυρος Εράσμου, του εν Αχρίδι, και των δι’ αυτού 20.000 πιστευσάντων Μαρτύρων, και γιορτάζουν ο Έρασμος, ο Νικηφόρος, η Νικηφόρα

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι της Ανάμνησις του θαύματος απαλλαγής της νήσου Λευκάδος εκ της πανώλου νόσου, κατά το έτος 1743

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι της Σαμαρείτιδος και της Οσίας Εμμελείας, και γιορτάζει η Εμμέλεια