Μεγάλη Παρασκευή

Η Εκκλησία θυμάται τα Άγια Πάθη. Οι Μεγάλες Ώρες, η Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου και η Περιφορά του Επιταφίου.

Μεγάλη Πέμπτη

Μεγάλη Πέμπτη

H Εκκλησία θυμάται τον Μυστικό Δείπνο. Το Θείο Δράμα κορυφώνεται και η υμνογραφία της ημέρας είναι σχετική με τα Πάθη του Χριστού, τη Σταύρωση και το θάνατό Του…

Μεγάλη Τέταρτη

Μεγάλη Τέταρτη

Η Εκκλησία θυμάται το γεγονός της Αλείψεως του Κυρίου υπό πόρνης γυναικός. Στην υμνολογία κυριαρχούν τα γεγονότα της νίψεως των ποδών των αποστόλων υπό του Κυρίου, του Μυστικού Δείπνου…

Μεγάλη Τρίτη

Μεγάλη Τρίτη

Η Εκκλησία θυμάται την παραβολή των 10 Παρθένων. Στην υμνολογία κυριαρχεί το γεγονός «της αλείψεως του Κυρίου δια μύρων υπό πόρνης γυναικός»…

Μεγάλη Δευτέρα

Μεγάλη Δευτέρα

Η Εκκλησία θυμάται τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο και το γεγονός της άκαρπης συκιάς που ξεράθηκε, όταν ο Κύριος την καταράστηκε. Στην υμνολογία κυριαρχεί η Παραβολή των 10 Παρθένων…

Κυριακή των Βαΐων

Κυριακή των Βαΐων

Θριαμβευτική είσοδος του Ιησού στην Ιερουσαλήμ, «καθήμενος επί πώλου όνου». «Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», αναφωνούσε το πλήθος, που τον υποδέχθηκε με «τα βαΐα των φοινίκων»…

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι της Παρθενομάρτυρος Ευθαλίας, και γιορτάζουν ο Ευθάλιος και η Ευθαλία

Η Ταυτότητα της Ημέρας -Πηγή: diaforetiko.gr

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι της Ευδοκίας οσιομάρτυρος και των Μαρτύρων Αγαπίου, Νικηφόρου, Χαρισίου, Αντωνίου, Σωφρονίου, και Νεστοριανού, γιορτάζουν σήμερα Ευδόκιος, Ευδοκία, Χαρίσιος, Χαρισία

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι του Αγίου Ταρασίου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, και του Αγίου ιερομάρτυρος Ρηγίνου, επισκόπου Σκοπέλου