Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι το Θαύμα των Κολλύβων του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος, και γιορτάζουν ο Θεόδωρος και η Θεοδώρα