Η Ταυτότητα της Ημέρα

Η Ταυτότητα της Ημέρα

Σήμερα είναι του Ασυγκρίτου, Ερμού, Ηρωδίωνος, Ρούφου και Φλέγοντος των Αποστόλων, εκ των Εβδομήκοντα, και γιορτάζουν ο Φλέγων και η Φλόγα