Τι ονομάζουμε κακοποίηση και πώς θα διακρίνουμε τα σημάδια σε ένα παιδί που έχει κακοποιηθεί

Τι ονομάζουμε κακοποίηση και πώς θα διακρίνουμε τα σημάδια σε ένα παιδί που έχει κακοποιηθεί

Όμως τι είναι η κακοποίηση; Είναι πάντα εμφανής; Πώς πρέπει να τη διαχειριστεί αυτός που την έχει υποστεί και πώς μπορεί κάποιος να διακρίνει τα σημάδια της κακοποίησης σε ένα παιδί;