Η Ταυτότητα της ημέρας

Η Ταυτότητα της ημέρας

Σήμερα είναι του Οσίου Βενεδίκτου του εκ Νουρσίας και της Τυρινής, και γιορτάζουν οι Βενέδικτος, Βενεδίκτη