Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι της Παρθενομάρτυρος Ευθαλίας, και γιορτάζουν ο Ευθάλιος και η Ευθαλία