30 συνηθισμένες ελληνικές εκφράσεις που σιγά σιγά χάνονται...

30 συνηθισμένες ελληνικές εκφράσεις που σιγά σιγά χάνονται…

Συνηθισμένες εκφράσεις του παρελθόντος που σιγά σιγά χάνονται παραχωρώντας τη θέση τους σε νέες, που έχουν κι αυτές τη δική τους ιστορία, χωρίς όμως των παλιών εκφράσεων τη χάρη και τη φαντασία