Γονικές παροχές: Αφορολόγητες έως 800.000 ευρώ – Παραδείγματα

Αλλάζει από 1η Οκτωβρίου το αφορολόγητο όριο για γονικές παροχές. Συγκεκριμένα,…

Αλλάζει από 1η Οκτωβρίου το αφορολόγητο όριο για γονικές παροχές. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εξειδίκευσης οικονομικών μέτρων ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος ανακοίνωσε ότι από την 1η Οκτωβρίου αυξάνεται το αφορολόγητο όριο για γονικές παροχές ανά γονέα ή δωρεές προς συγγενείς πρώτης κατηγορίας, όπως αυτή ορίζεται στη φορολογία κεφαλαίου, στο ποσό των 800.000 ευρώ.ADVERTISING

Ποιους αφορά το αφορολόγητο όριο για γονικές παροχές

Η πρώτη αυτή κατηγορία αφορά στους συζύγους, πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά, εγγόνια και γονείς. Το όριο αυτό αφορά τόσο στην ακίνητη περιουσία όσο και την κινητή περιουσία. Ενδεικτικά αφορά σε ακίνητα, χρηματικά ποσά, μετοχές. Υπενθυμίζεται ότι για τα χρηματικά ποσά υπήρχε, μέχρι σήμερα, αυτοτελής φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, με συντελεστή 10%.

Tι ίσχυε έως τώρα για τις γονικές παροχές

Όπως σημείωσε ο κ. Βεσυρόπουλος, έως σήμερα ήταν αφορολόγητες οι γονικές παροχές μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ. Αναλυτικά:
-Από τις 150.000 και μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, προβλεπόταν φόρος 1%.
-Από τις 300.000 έως τις 600.000 ευρώ, προβλεπόταν φόρος 5% και για ποσά άνω των 600.000 ευρώ ο φόρος ήταν 10%.
– Σήμερα το αφορολόγητο αυξάνεται στις 800.000 ευρώ.

Παραδείγματα

Μεταξύ άλλων ο κ. Βεσυρόπουλος παρέθεσε τρία σχετικά παραδείγματα για το θέμα των γονικών παροχών προκειμένου να αντιληφθούν όλοι, το όφελος για τον πολίτη, το όφελος για την ελληνική οικογένεια. Αναλυτικά:
Παράδειγμα 1
Μέχρι σήμερα γονική παροχή ακινήτου, από γονέα σε τέκνο, 300.000 ευρώ επιβαρυνόταν με φόρο 1.500 ευρώ. Στο εξής, δεν θα πληρώνει ο πολίτης ούτε ένα ευρώ φόρο.
Παράδειγμα 2
Δωρεά ακινήτου από παππού σε εγγονό αξίας 600.000 ευρώ, σήμερα έχει φόρο 16.500 ευρώ και από 01/10/2021 θα έχει μηδενικό φόρο.
Παράδειγμα 3
Χρηματική γονική παροχή ή δωρεά 200.000 ευρώ σήμερα έχει φόρο 20.000 ευρώ και από 01/10/2021 θα έχει μηδενικό φόρο. Πρόκειται για ένα γενναίο και ουσιαστικό μέτρο φορολογικής ελάφρυνσης.

Στην ίδια κατηγορία