Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: “Δεύτερη ευκαιρία” σε επιχειρήσεις

Ποιες μπορούν να… δοκιμάσουν ξανά

«Δεύτερη ευκαιρία» σε όσους υπέβαλαν αίτηση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6, αλλά κάποιο λάθος κατά τη σύνταξή της τους «πέταξε» εκτός πληρωμών, σκέφτεται να δώσει το Υπουργείο Οικονομικών: Η διαδικασία εκταμίευσης της ενίσχυσης «τρέχει», πάντως, για όσους τα… έκαναν όλα σωστά και μάλιστα η τελευταία «φουρνιά» δικαιούχων της ενίσχυσης υπολογίζεται να πληρωθούν μέσα στην εβδομάδα.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης
Με την πληρωμή της περασμένης Τετάρτης και της Παρασκευής, σχεδόν 233.000 επαγγελματίες «μοιράστηκαν» ποσό 280 εκατ. ευρώ και έβαλαν στα ταμεία τους το «κομμάτι» που τους αναλογούσε από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: Έτσι, ποσοστό 91% των δικαιούχων του 6ου κύκλου της Επιστρεπτέας, οι οποίοι οριστικοποίησαν τις αιτήσεις τους εξοφλήθηκε και εντός της εβδομάδας που «τρέχει» αναμένεται να εισπράξουν την ενίσχυση και άλλες «φουρνιές» δικαιούχων.ADVERTISING

«Δεύτερη ευκαιρία» για όσους έκαναν λάθη
Τι θα γίνει όμως με εκείνους που έκαναν λάθη κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης; Πληροφορίες, αναφέρουν πως το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να ανοίξει η πλατφόρμα αποκλειστικά για όσους φορολογούμενους έχουν ολοκληρώσει την αίτηση, αλλά κάποιο λάθος κατά τη συμπλήρωσή της, τους άφησε εκτός πληρωμών. Η απόφαση θα ληφθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, αφού πρώτα το υπουργείο Οικονομικών εξετάσει τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν μείνει εκτός Επιστρεπτέας εξαιτίας λαθών. Αυτό το μέγεθος είναι που θα κρίνει τις τελικές αποφάσεις, ενώ θα συνυπολογιστεί και ο αριθμός των «νέων» δικαιούχων σε συνάρτηση με το κονδύλι που απομένει.

Πώς καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης
Για όσους καταφέρουν να μπουν τελικά από το… παράθυρο και να διεκδικήσουν «κομμάτι» από τον 6ο κύκλο της Επιστρεπτέας να σημειωθεί πως το «μοντέλο» για τον προσδιορισμό του ύψους της ενίσχυσης που θα λάβουν, προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως εξής:
α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:
Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς – κύκλος εργασιών μηνός Ιανουαρίου 2021) X ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών] – [αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή]
όπου:

αα) Ο κύκλος εργασιών μηνός Ιανουαρίου 2021 και ο κύκλος εργασιών αναφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών Ιανουαρίου 2021, όπως έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport» είναι αρνητικός, θεωρείται για τους σκοπούς υπολογισμού της ενίσχυσης ίσος με μηδέν.


ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ισούται με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2019 αφαιρουμένου του συνόλου φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωση ΦΠΑ) του έτους 2019, διαιρεμένου με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι μικρότερη του 10% ή ο συνολικός κύκλος εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019 είναι μηδενικός, θεωρείται ίση με 10%. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι μεγαλύτερη του 60%, θεωρείται ίση με 60%.


γγ) Οι αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή, αναφέρονται στις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που αναλογούν στους εργαζομένους της επιχείρησης οι οποίοι βρίσκονταν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τις δηλώσεις εργοδοτών όπως τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Οι αποζημιώσεις υπολογίζονται ανά επιχείρηση σε μηνιαία βάση, ως το ποσοστό των ημερών του Ιανουαρίου 2021 που ήταν σε αναστολή εργασίας κάθε εργαζόμενος, πολλαπλασιαζόμενο με 534.
β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:

Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς – Ακαθάριστα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2021) X ποσοστιαία διαφορά εσόδων – εξόδων] – [αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή]
Για όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει με κρατική εντολή (περιγράφονται οι σχετικοί ΚΑΔ στο Παράρτημα IV), η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από:
1.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021,
2.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν (1) έως πέντε (5) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021,
4.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των πέντε (5) εργαζομένων και έως είκοσι (20) εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021,
8.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των είκοσι (20) εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021.

Για τις λοιπές επιχειρήσεις η ενίσχυση που προκύπτει δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 500 ευρώ.

Πότε «ανοίγει» η πλατφόρμα για την Επιστρεπτέα 7
Σε κάθε περίπτωση μόλις κλείσουν οι διαδικασίες για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 -με την προθεσμία που έχει δοθεί για την οριστικοποίηση των αιτήσεων να λήγει την Τρίτη 16 Μαρτίου- ενεργοποιείται ο 7ος κύκλος της Επιστρεπτέας: Το «κομβικό σημείο» του επόμενου κύκλου ενισχύσεων είναι η περίοδος αναφοράς για τις επιχειρήσεις προκειμένου να εξεταστεί εάν πληρούν τα κριτήρια.
Και αυτό γιατί η αντίστοιχη περσινή περίοδος του Μαρτίου 2020 είναι περίοδος που είχε ξεκινήσει το πρώτο «σκληρό» lockdown και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να συγκριθεί ο τζίρος των επιχειρήσεων. Πιο πιθανό θεωρείται ότι το υπουργείο Οικονομικών θα χρησιμοποιήσει ως μέτρο σύγκρισης τα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου του 2019, προκειμένου να υπολογίσει τη μείωση του τζίρου που έχουν υποστεί οι δικαιούχοι.
Σε αυτό το πλαίσιο η σύγκριση θα γίνει μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2021, με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, παρακάμπτοντας την αντίστοιχη περίοδο του 2020 που είχε ξεκινήσει το lockdown.

Αποζημίωση ενοικίου: “Κληρώνει” για 264.000 περιπτώσεις ιδιοκτητών

Ποιες επιχειρήσεις θα ενισχυθούν με 3.000 ευρώ

Επίδομα παιδιού: Κλείνει στις 12 Μαρτίου η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση του επιδόματος

Βρείτε το TV10.gr στο Google News! Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.tv10.gr

Ακολουθήστε το TV10.gr  στο Facebookκαι μάθετε πρώτοι όλα τα νέα.

Ακολουθήστε το TV10.gr στο  Instagram και δείτε τις καλύτερες φωτογραφίες από τα Τρίκαλα, τη Θεσσαλία αλλά και από όλη την Ελλάδα

Στην ίδια κατηγορία