Επιστράφηκαν εισφορές σε 12.476 παράλληλα ασφαλισμένους

Στον τραπεζικό λογαριασμό 12.476 ασφαλισμένων πιστώθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου ποσά από την επιστροφή…

Στον τραπεζικό λογαριασμό 12.476 ασφαλισμένων πιστώθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου ποσά από την επιστροφή των υπολοίπων που προέκυψαν από την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι:

– αποδόθηκαν πιστωτικά υπόλοιπα συνολικού ποσού 7.621.964,62 € στον τραπεζικό λογαριασμό 12.476 ασφαλισμένων με έγκυρο ΙΒΑΝ

– δεν αποδόθηκαν πιστωτικά υπόλοιπα σε:

1) 480 ασφαλισμένους (111.907,93 €) λόγω συμπληρωμένου μη έγκυρου ΙΒΑΝ

2) 4.216 ασφαλισμένους (1.829.746,23 € ) λόγω μη συμπληρωμένου ΙΒΑΝ

Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι αποκτούν άμεσα τη δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού είτε στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) επιλογή: Ασφαλισμένοι -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Ατομικά Στοιχεία), είτε και μέσω αντίστοιχων επιλογών στην ηλεκτρονική σελίδα www.gov.gr

protothema.gr

Στην ίδια κατηγορία