Αποζημιώσεις ενοικίων: Διπλή πληρωμή για τα «κουρέματα»

αποζημιώσεις

Για τα κουρέματα Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου

Αποζημιώσεις ενοικίων: Διπλή πληρωμή για τα «κουρέματα». “Γκάζι” πατάει το υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι διαστάσεις ώστε να καταβληθούν, έως τις 15 Φεβρουαρίου, οι αποζημιώσεις που απομένουν να δοθούν για τα “κουρεμένα” ενοίκια του Νοεμβρίου άλλα και οι αποζημιώσεις για τις δηλώσεις Covid Δεκεμβρίου που θα εκκαθαριστούν χωρίς πρόβλημα.

Για μια ακόμη φορά οι ιδιοκτήτες ακίνητων καλούνται να ελέγξουν, αρχικά, οτι έχουν δηλώσει στο Taxisnet το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης. Συγκεκριμένα πρέπει να ελεγχθεί οτι ο ιδιοκτήτης έχει καταχωρήσει σωστά τα στοιχεία του (όπως δηλαδή εμφανίζονται και στην δήλωση Covid) και ότι ο ιδιος είναι πρώτος δικαιούχους του τραπεζικού λογαριασμού.

Στη συνέχεια, πρέπει να ελεγχθουν πιθανά λάθη που ενδέχεται να “φρακάρουν” την δήλωση Covid. Η απόρριψη των δηλώσεων Covid γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

• Μη πληττόμενος μισθωτής για χρήση επαγγελματικής στέγης
• Τα ποσοστά μείωσης ενοικίου είναι χαμηλότερα του προβλεπόμενου στο νόμο
• Έχει δηλωθεί επαγγελματική χρήση από μη επιτηδευματία / επιχείρηση
• Το μηνιαίο μίσθωμα της δήλωσης Covid δεν ταυτίζεται με το μηνιαίο μίσθωμα στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης
• Ο εκμισθωτής δεν έχει περιλάβει το ακίνητο στο Ε9
• Δεν έχει συμπληρωθεί σωστά η χρήση του ακίνητου

Σε περίπτωση που εντοπισθούν λάθη ή παραλήψεις ο εκμισθωτής, ο υπεκμισθωτής ή οι κληρονόμοι αυτών ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιηθεί στο Τaxisnet για την απόρριψη της δήλωσης Covid ή για τις τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωσή της.

Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής αποβιώσει και δεν έχει υποβάλει την δήλωση Covid δικαιούχοι του ποσού που αντιστοιχεί στο ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων, καθίστανται οι κληρονόμοι του.

Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος αποβιώσει μετά την υποβολή της δήλωσης Covid και δεν έχει γνωστοποιήσει τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών στην ΑΑΔΕ τότε:

• εφόσον υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, οποιοσδήποτε από τους κληρονόμους γνωστοποιεί στη Δ.Ο.Υ. του κληρονομούμενου τον τραπεζικό αυτό λογαριασμό προσκομίζοντας βεβαίωση από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός αυτός.

• αν δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, τότε οι κληρονόμοι αυτού πρέπει να γνωστοποιήσουν στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος, προσκομίζοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά, τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κληρονομιαία περιουσία και τον αριθμό και το έτος υποβολής της «Δήλωσης Covid». Στην περίπτωση αυτή το ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων καταβάλλεται κατά το ποσοστό που αναλογεί σε καθένα εξ’ αυτών, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κληρονόμων που έχουν δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Η αποζημίωση προς τους ιδιοκτήτες για τις μειώσεις κατά 40% των ενοικίων των μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2020, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021 στις περιπτώσεις των απλώς «πληττόμενων» επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους αυξήθηκε πλέον, καθώς ισούται με το 50% της απώλειας λόγω μείωσης του ενοικίου.

Ειδικά για τις περιπτώσεις στις οποίες μισθώτριες είναι επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή ή υποχρεώθηκαν σε δραστικό περιορισμό των δραστηριοτήτων τους και οι οποίες απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής ενοικίων, η αποζημίωση των ιδιοκτητών για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 θα φτάσει σε ποσοστό 80% της εισοδηματικής απώλειας (που είναι πλέον ολόκληρο το ενοίκιο).

Τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις παραπάνω επιχειρήσεις για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021 θα αποζημιωθούν με το 60% του μηνιαίου μισθώματος.

Όσον αφορά τους εκμισθωτές ακινήτων που αναμένουν αποζημιώσεις ενοικίων Μαρτίου έως και Οκτώβριο: Για το 71% των δικαιούχων που υπέβαλε σωστά στοιχεία έχουν ήδη γίνει οι συμψηφισμοί 42,8 εκατ. ευρώ. Αλλά το 6% ή 19.680 ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποίηση ή email και θα τους ζητηθεί να κάνουν διόρθωση της δήλωσής τους, αλλιώς δεν προκύπτει μείωση ενοικίου και αποζημίωση για αυτούς. Πέραν αυτών όμως, 79.306 έχουν αποκλειστεί για διάφορους λόγους και δεν πληρούν τα κριτήρια. Η ΑΑΔΕ θα τους αποστείλει συγκεκριμένα στοιχεία και θα έχουν δικαίωμα ένστασης για να πληρωθούν, εάν δικαιωθούν.

Βρείτε το TV10.gr στο Google News! Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.tv10.gr

Ακολουθήστε το TV10.gr  στο Facebookκαι μάθετε πρώτοι όλα τα νέα.

Ακολουθήστε το TV10.gr στο  Instagram και δείτε τις καλύτερες φωτογραφίες από τα Τρίκαλα, τη Θεσσαλία αλλά και από όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το TV10.gr στο Τwitter μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Στην ίδια κατηγορία