Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι του Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού, και γιορτάζουν ο Σίμων και η Σιμωνία

Το ανάποδο σπίτι της Ρουμανίας!

Το ανάποδο σπίτι της Ρουμανίας!

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού έκτισε τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό του σπιτιού ανάποδα με μεγάλη λεπτομέρεια

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι Κυριακή του Θωμά (Αντίπασχα), του Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου του επιμάχου, και Προφήτου Ησαΐου, και γιορτάζουν οι Ησαΐας, Θωμάς, Θωμαΐς, Χριστόφορος, Χριστοφορία