Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι της Αγίας Μυροφόρου Σαλώμης και γιορτάζει η Σαλώμη