17.670,00 ευρώ στον Δήμο Μετεώρων για θέρμανση στα σχολεία

Με απόφασή του ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Πέτσας κατανέμει από…

Με απόφασή του ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Πέτσας κατανέμει από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 7.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Ο Δήμος Μετεώρων θα λάβει το ποσό των 17.670,00 ευρώ.

Στην ίδια κατηγορία