Τρίκαλα: Το Χριστουγεννιάτικο πακέτο αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ

Τρίκαλα: Το Χριστουγεννιάτικο πακέτο αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ

Η εκκαθάριση των υποχρεώσεων του ΕΛ.Γ.Α., ως προς τις αποζημιώσεις του «ΙΑΝΟΥ»

Σήμερα καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ αποζημιώσεις στις καλλιέργειες του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, ύψους 14.787.235,68 ευρώ σε 9.301 δικαιούχους και στα Τρίκαλα

Οι αποζημιώσεις καλύπτουν ζημίες του 2020 ενώ συνεχίζεται και η αποπληρωμή για τις καταστροφές που σημειώθηκαν από τον Μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟ» τον Σεπτέμβριο του 2020.

Η εκκαθάριση των υποχρεώσεων του ΕΛ.Γ.Α., ως προς τις αποζημιώσεις  του «ΙΑΝΟΥ» θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό, με στόχο την ολοκλήρωση της υποβολής των πορισμάτων και της επεξεργασίας τους από τα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού. Το έργο εκτιμήσεων και πληρωμής αποζημιώσεων προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός τετραμήνου και μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021.

Στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας θα καταβληθούν συνολικά 1.925.419 ευρώ.

Αναλυτικά:

– Καρδίτσας 495.403

– Λάρισας 315.046

– Μαγνησίας 367.962

– Τρικάλων 747.008

Πώς Υπολογίζεται Η Αποζημίωση;

Ως ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης, που μπορεί να καταβάλλει αθροιστικά για φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο ο ΕΛ.Γ.Α

. στον ασφαλισμένο, ορίζεται το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ που ίσχυε μέχρι 29-06-2016 ή το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλάδων (250.000) ευρώ που ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1939/Β’/29-06-2016).


Ως ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το 80% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε.
Η εκκαθάριση της ζημιάς γίνεται μετά την οριστικοποίηση του πορίσματος πραγματογνωμοσύνης, χωριστά για κάθε οριστικό πόρισμα και εφόσον το ποσοστό ζημιάς στη συνολική παραγωγή είναι μεγαλύτερο του 20%.
Το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, υπολογίζεται σε συνάρτηση με:

Την κατά στρέμμα παραγωγή και τον αντίστοιχο αριθμό στρεμμάτων, τα οποία προσδιορίστηκαν με το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης
Το ποσοστό της ζημιάς, το οποίο προσδιορίστηκε με το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης.


Την τιμή ανά μονάδα προϊόντος όπως αυτή καθορίζεται στην υποβληθείσα Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής
Το ποσό αποζημίωσης προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

Δείτε επίσης

Ημέρα εισπράξεων και αποπληρωμών για τους Τρικαλινούς

Οι Τρικαλινοί κάνουν τα ψώνια τους για το γιορτινό τραπέζι

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης

Πόσο θα κοστίσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Στην ίδια κατηγορία