Τρίκαλα: Πρόσθετη υποδομή για διαδίκτυο στα σχολεία

διαδίκτυο σχολεία

Συντονισμένη δράση για το διαδίκτυο στα σχολεία

Μια πρόσθετη υποδομή για την παροχή εξοπλισμού για το διαδίκτυο υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην πόλη.

Τρεις διαφορετικές δράσεις με μία συνισταμένη για το διαδίκτυο στα σχολεία, υλοποίησε ο Δήμος Τρικκαίων.


Η συνισταμένη είναι η παροχή εξοπλισμού για χρήση διαδικτύου και οι δράσεις είναι:
1. Υποδομή για διαδίκτυο


Ο Δήμος Τρικκαίων παρείχε την υποδομή για διαδίκτυο σε όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στηρίζοντας την προσπάθεια των εκπαιδευτικών να μετέχουν στην τηλεκπαίδευση και από το σχολείο, η Σχολική Επιτροπή ικανοποίησε τα αιτήματα των διευθυντών/τριών και εγκατέστησε την υποδομή για τον εξοπλισμό και τη δομημένη ενσύρματη καλωδίωση.


2. Υποδομή για αίθουσες Πληροφορικής


Ο Δήμος Τρικκαίων συνέδραμε στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης εξοπλισμού στις αίθουσες πληροφορικής των σχολείων. Πρόκειται για εξοπλισμό, ο οποίος παραδόθηκε σε σχολικές μονάδες από το Υπουργείο Παιδείας. Ο Δήμος Τρικκαίων, στην ευθύνη του οποίου είναι τα διδακτήρια, με τη συνεργασία των διευθυντών/τριών και των εκπαιδευτικών, προέβη στις απαραίτητες ενέργειες σε κάθε αίθουσα, ώστε αυτή να είναι πλήρως λειτουργική, σε επίπεδα τεχνικό και εξοπλισμού πληροφορικής.


3. Διαδίκτυο στα κυλικεία


Βάσει της νομοθεσίας, η ταμειακή μηχανή των κυλικείων θα έπρεπε να πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές. Ο Δήμος Τρικκαίων επέκτεινε τη σύνδεση του διαδικτύου και στα σχολικά κυλικεία, για να εξυπηρετούνται οι ενοικιαστές τους και η εκπαιδευτική κοινότητα βάσει των νόμιμων διατάξεων.

Υπενθυμίζεται ότι άμεση η παρέμβαση του Δήμου Τρικκαίων σε προβλήματα τηλεκπαίδευσης μαθητών/τριών στο Καλονέρι.

Η ανυπαρξία δικτύου σταθερής γραμμής ίντερνετ στο απομακρυσμένο αυτό χωριό κινητοποίησε τον Δήμο και η απ’ ευθείας επικοινωνία με την Cosmote (ως εθνικό πάροχο), απέδωσε άμεσα καρπούς.

Η διαδικασία είχε δύο φάσεις. Αρχικώς, η Cosmote τοποθέτησε ταχύτατα γραμμή μέσω ασύρματης ζεύξης, για σύνδεση με το διαδίκτυο. Ακολούθως ο Δήμος Τρικκαίων εξασφάλισε την παροχή dsl γραμμών για τη σύνδεση των μαθητών και μαθητριών.

Πλέον η τηλεκπαίδευση παρέχεται κανονικά, καθώς η ύπαρξη του δικτύου δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές/τριες να μετέχουν στην πρωτόγνωρη αλλά αναγκαία αυτή εκπαιδευτική διαδικασία.

Τι είναι η Τηλεκπαίδευση

Ο όρος «τηλεκπαίδευση» (tele-education) ή «εκπαίδευση από απόσταση» (distance education) συχνά ταυτίζεται με τον όρο «μάθηση από απόσταση» (distance learning). Γενικότερα, όλες αυτές οι έννοιες συνήθως οριοθετούνται στα πλαίσια του όρου «ηλεκτρονική μάθηση» (e-learning).

Οι ειδικοί σε θέματα παιδαγωγικής έρευνας προτιμούν ν’ αναφέρονται στους όρους «εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» (εξΑΕ) ή «Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» (ΑεξΑΕ) ερμηνεύοντας τον διεθνή όρο Open & Distance Learning (ODL).

Ηλεκτρονική μάθηση ονομάζεται κάθε διδακτική μεθοδολογία που χρησιμοποιεί τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών με ή χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία του εκπαιδευτή και είναι δυνατόν να λάβει χώρα σε αίθουσα διδασκαλίας, στο χώρο του εκπαιδευόμενου ή ακόμα σε εικονικά περιβάλλοντα εργασίας.

Από την άλλη μεριά εκπαίδευση από απόσταση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

Εφαρμογές της διδασκαλίας από απόσταση, έχουν παρουσιαστεί εδώ και αρκετά χρόνια στην εκπαίδευση. Σε πρώτη φάση η επικοινωνία εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου ήταν οριακή, γινόταν με αλληλογραφία και το εκπαιδευτικό υλικό ήταν κυρίως έντυπο.

Αργότερα χρησιμοποιήθηκαν και άλλα μέσα για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού όπως το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και οι κασέτες ήχου και video. Όμως και σε αυτή την φάση, η επικοινωνία εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου ήταν δύσκολη, ενώ δεν υπήρχε καμιά επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευομένων.

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο οι τεχνολογίες της πληροφορικής και πιο πρόσφατα των επικοινωνιών. Αρχικά με τεχνικές δημιουργίας ηλεκτρονικού περιεχομένου και με εξειδικευμένο λογισμικό και στην συνέχεια με την χρήση του διαδικτύου.

Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη εκπαίδευση δημιούργησε τις προϋποθέσεις για περισσότερη ενεργή παρέμβαση του διδάσκοντα στην μαθησιακή διαδικασία, ενώ τα προηγούμενα χρόνια η εκπαίδευση από απόσταση έμοιαζε αρκετά με την αυτο-εκπαίδευση.

Σήμερα όταν αναφερόμαστε στην εκπαίδευση από απόσταση (ή την τηλεκπαίδευση) εννοούμε κυρίως την εκπαίδευση που υλοποιείται με τη χρήση των Τ.Π.Ε, οι οποίες καθιστούν εφικτή την επικοινωνία των συμμετεχόντων και δίνουν νέες διαστάσεις στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού.

Δείτε επίσης:

Τρίκαλα: Αντιδράσεις για τα εξ αποστάσεως διαγωνίσματα των μαθητών

Στην ίδια κατηγορία