Τρίκαλα: Εν αναμονή του αναδόχου των 33 εκ. για τα σκουπίδια

Τρίκαλα: Εν αναμονή του αναδόχου των 33 εκ. για τα σκουπίδια

Το έργο αφορά στην κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα του νέου έτους στη χώρα είναι η Μονάδα Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας, στα Τρίκαλα, προϋπολογισμού 32,9 εκατ. ευρώ και δυναμικότητας 59.200 τόνων ετησίως.

Η διαγωνιστική διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr κατατέθηκαν πέντε προτάσεις από πέντε εταιρίες και ομίλους εταιριών, οι οποίες είναι:

1. ΤΕΝΕΡΓ ΑΒΕΤΕ

2. ΘΑΛΗΣ Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

3. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

4. ΙΝΤΡΑΚΑΤ-WATT

5. ΕΡΕΤΒΟ-Γκολιόπουλος

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού βρίσκεται στη φάση σύνταξης του 1ο πρακτικού, το οποίο αναμένεται έως το τέλος του Ιανουαρίου για τα Τρίκαλα.

Το έργο αφορά στην κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ), στη θέση «Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας» του Δήμου Τρικκαίων, για την εξυπηρέτηση της Διαχειριστικής Ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας, ήτοι των Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων στο σύνολό τους.

Πιο συγκεκριμένα, στο αντικείμενο στα Τρίκαλα το έργο περιλαμβάνονται:

1. Η Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, η οποία θα αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα/μονάδες επεξεργασίας:

 Μονάδα Υποδοχής όπου θα γίνεται η παραλαβή, σε ξεχωριστές θέσεις κάθε φορά, των διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων που θα δέχεται η μονάδα, ήτοι:

o Υποδοχή σύμμεικτων αστικών αποβλήτων

o Υποδοχή προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων

o Υποδοχή πράσινων αποβλήτων (κλαδέματα, κλπ)

 Μονάδα Μηχανικής Διαλογής σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και ανάκτηση από αυτά ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, σιδηρούχα, αλουμίνιο, γυαλί, ξύλο και λοιπών ανακτήσιμων).

 Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, που αφορά κυρίως την απομάκρυνση των προσμίξεων και την προετοιμασία του υλικού για το επόμενο στάδιο.

 Δεµατοποίηση και αποθήκευση των ανακτηθέντων υλικών.

 Μονάδα Κομποστοποίησης & ωρίμανσης του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α.

 Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων

 Μονάδα μετακομποστοποίησης & ωρίμανσης του χωνεμένου υλικού από προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα.

 Μονάδα Ραφιναρίσματος του κοµπόστ από το οργανικό των σύμμεικτων Α.Σ.Α. (κοµπόστ τύπου Α΄) και από το προδιαλεγµένο οργανικό.

 Μονάδα/ες αποθήκευσης τελικών προϊόντων.

 Μονάδα διαχείρισης βιοαερίου-συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον των παραγωγικών μονάδων η ΜΕΑ συνοδεύεται από τα συνοδά κτιριακά έργα, όπως κτίριο διοίκησης, υπόστεγα αποθήκευσης, δεξαμενές νερού ύδρευσης -πυρόσβεσης – άρδευσης, τα απαραίτητα κτίρια ή εγκαταστάσεις υποβίβασης / ανύψωσης τάσης καθώς και τα έργα συλλογής και προεπεξεργασίας λυμάτων ώστε αυτά να διατεθούν ασφαλώς στην μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων του παρακείμενου ΧΥΤΑ.

2. Η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

3. Η δοκιμαστική λειτουργία της ΜΕΑ διάρκειας έξι (6) μηνών.

4. Η κανονική λειτουργία της ΜΕΑ διάρκειας δύο (2) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον δύο (2) έτη λειτουργίας. Κατά τη λειτουργία ο ανάδοχος θα αμείβεται σε €/τόνο εισερχομένου στην εγκατάσταση σύμμεικτου ή/και προδιαλεγμένου αποβλήτου.

Τα πράσινα απόβλητα ή και κλαδέματα θα εισέρχονται στην εγκατάσταση άνευ αμοιβής για τον Ανάδοχο.

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr

Δείτε επίσης

13 νέα μηχανήματα αγοράζει ο Δήμος Τρικκαίων

Στην ίδια κατηγορία