Τρίκαλα: Δήλωση παραγωγής και διακίνησης ζωοτροφών έτους 2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλωνκαλεί τους εκπροσώπους…

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλωνκαλεί τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ζωοτροφών (παρασκευαστήρια, μύλοι, πρατήρια πώλησης, μεταφορικές εταιρείες) να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης (Β. Τσιτσάνη 31 – γραφείο 305 & 306) και να υποβάλουν δήλωση παραγωγής και διακίνησης ζωοτροφών έτους 2020, προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος των αντίστοιχων τελών, βάσει της αριθ. 263233/2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ:244Β/2008).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2431046305 & 2431046306.

Ο Διευθυντής

                                                    Εμμανουήλ  Γουγουλάκης

Στην ίδια κατηγορία