Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων

Συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Τρικαλινών…

Συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 1ης Σεπτεμβρίου.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλιου είναι η εξής:

Πρόεδρος: Ράγια Γεωργία
Αντιπρόεδρος: Βάκας Απόστολος
Γραμματέας: Γκούμα Ευαγγελία
Ταμίας: Χαρίση Μαριάνθη
Μέλη:
Ταμπρατζή Ελένη
Τσίκος Δημήτριος
Χρηστάκος Λεωνίδας

Στην ίδια κατηγορία