Τι απαντά ο Προέδρος Μουριάς Δ. Γιαννουλάκος στον Θεόδωρο Χήρα

Είναι θέμα ηθικής τάξης

 Όσον αφορά το θέμα διαγραφής χρεών ενός κατοίκου της Κοινότητας Μουριάς…

Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τις αντίστοιχες επιτροπές και οι Κοινότητες από τον Πρόεδρο με το τοπικό συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο Καποδίστρια, Καλλικράτη και Κλεισθένη, το οποίο είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα.

Στην περίπτωση του κατοίκου, τον Σεπτέμβριο του 2019, με αίτησή του στην Κοινότητα, ζητάει την διαγραφή βεβαιωμένων χρεών που εκκρεμούσαν από το 2012, λόγω παραίτησης και μη χρήσης της κοινοτικής Γης που επινοικίασε το 2012 και καλλιέργησε μόνο το ένα έτος από τα τέσσερα προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά, την υπεύθυνη δήλωση του τότε Προέδρου που βεβαιώνει την μη χρήση και τις δηλώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν έλαβε επιδοτήσεις.

Θέμα που έπρεπε να λήξει το έτος 2013 επί Δημαρχίας Κου Κουφογάζου. Στο Τ. Σ. που πραγματοποιήσα το Οκτώβριο του 2019 με παρόντες, Δήμαρχο και Γραμματέα, αποφασίσαμε και προτείναμε ως Τ. Σ. (μιας και είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα) την διαγραφή σύμφωνα, με τα νόμιμα παραστατικά και μαρτυρίες.

Όλο αυτό το διάστημα(από το 2013 έως το 2022), θεωρώ ότι ολιγώρησαν όλες οι διοικήσεις και Υπηρεσίες του Δήμου, με αποτέλεσμα να παρακρατηθούν υπέρ Δήμου, 2.500 ευρώ από λογαριασμό που διατηρεί ο κάτοικος σε πιστωτικό ίδρυμα, τον περασμένο Αύγουστο. Ο Δήμαρχος Πύλης αφού συζητήθηκε στην οικονομική επιτροπή, έστειλε το θέμα σε δικηγόρο για να κριθεί η νομιμότητα της αίτησης διαγραφής χρεών του κατοίκου.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας με το Τ. Σ. βρίσκονται καθημερινά κοντά στους κατοίκους και είναι υποχρεωμένοι, να υπερασπίζονται, να ακούνε και να διαβιβάζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο τα νόμιμα αιτήματα και προβλήματα των κατοίκων τους, με απόφαση και γνωμοδότηση.

Και προκύπτουν τα εξής ερωτήματα;

Γιατί κύριε Χήρα, δεν καλέσατε τον Πρόεδρο της Κοινότητας να του θέσετε τους προβληματισμούς σας και τις αντιρρήσεις σας;

Γιατί κύριε Χήρα, ρίχνετε λάσπη και επιδιώκεται, να δημιουργήσετε ανύπαρκτες εντυπώσεις για θέματα που δεν είστε πραγματικά ενήμερος και σε ανθρώπους που δεν γνωρίζετε τι πρεσβεύουν και τι αγώνα δίνουν καθημερινά στον αυτοδιοικητικό στίβο, προς όφελος όλων των κατοίκων τους;

Γιατί κύριε Χήρα, απαξιώνετε με αυτές τις τοποθετήσεις σας τους Προέδρους με τα Τοπικά Συμβούλια;

Γιατί κύριε Χήρα κατά την διάρκεια των 3,5 ετών έως σήμερα της θητείας σας, ως επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Δήμου δεν επισκεφθήκατε τον Πρόεδρο με το Τ. Σ. για να ενημερωθείτε και να βοηθήσετε στην επίλυση των προβλημάτων των κατοίκων μας;

Οι απαντήσεις και οι προβληματισμοί αφήνονται στους αναγνώστες.

Με εκτίμηση

Γιαννουλάκος Δημήτριος

Πρόεδρος Κοινότητας Μουριάς

Στην ίδια κατηγορία