Θεσσαλία: Μειώθηκαν το 2020 οι γιατροί και οι οδοντίατροι

Μικρή αύξηση (0,2%), σε σχέση με τα στοιχεία του 2019,…

Μικρή αύξηση (0,2%), σε σχέση με τα στοιχεία του 2019, εμφάνισε ο αριθμός των εγγεγραμμένων γιατρών στους Ιατρικούς Συλλόγους, το έτος 2020, καθώς ανήλθε σε 66.187 στο σύνολο της χώρας

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ κατά περιφέρεια, η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των ιατρών, κατά απόλυτες τιμές, παρατηρήθηκε στις περιφέρειες της Ηπείρου (7,1%) και της Αττικής (0,9%).

Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση στις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας (13,8%) και της Θεσσαλίας (3,1%), με τον αριθμό να πέφτει από 3.808 σε 3.691.

Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας, κατά φύλο, παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των ανδρών ιατρών το 2020 σε σχέση με το 2019 αυξήθηκε κατά 17 άτομα (0,05%) και των γυναικών ιατρών κατά 112 άτομα (0,4%)

Αναφορικά με τις ειδικότητες ιατρών, οι κυριότερες με βάση τον αριθμό των ιατρών στο σύνολο της χώρας είναι οι ειδικότητες της Παθολογίας, της Παιδιατρικής, της Καρδιολογίας, της Βιοπαθολογίας, της Γενικής Ιατρικής και της Μαιευτικής-Γυναικολογίας.

Το έτος 2020 συγκριτικά με το έτος 2019 παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των ιατρών που ανήκουν στις ειδικότητες των Παιδιάτρων, των Καρδιολόγων και της Γενικής Ιατρικής και μείωση στις ειδικότητες των Παθολόγων, των Μικροβιολόγων, των Μαιευτήρων-Γυναικολόγων και των Λοιπών ειδικοτήτων & Άνευ ειδικότητας.

Λιγότεροι και οι οδοντίατροι

Οι εγγεγραμμένοι οδοντίατροι ανήλθαν σε 13.668 το 2020 στο σύνολο της χώρας, παρουσιάζοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στην Αττική, ενώ στη Θεσσαλία υπήρξε μείωση κατά 0,3%, από τους 751 έμειναν 749, έναν χρόνο μετά.

Από την ανάλυση κατά φύλο, παρατηρείται ότι το 2020 συγκριτικά με το 2019 ο αριθμός των ανδρών οδοντιάτρων σημείωσε αύξηση 0,2% και των γυναικών 2,9%.

Στην ίδια κατηγορία