Τα σχολεία των Τρικάλων που θα προσληφθούν Ψυχολόγοι

Καθορίστηκαν, με απόφαση την οποία υπέγραψε η υφ. Παιδείας Ζ….

Καθορίστηκαν, με απόφαση την οποία υπέγραψε η υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή οι σχολικές  μονάδες Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»

Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων από τους Πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων.

Στο νομό Τρικάλων, τα σχολεία που θα διαθέτουν Ψυχολόγο είναι τα παρακάτω:

•    1ο ΕΠΑΛ Πύλης

•    2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων

•    1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων

•    1ο ΕΠΑΛ Καλαμπάκας

•    1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Τρικάλων

•    1ο ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας

Στην ίδια κατηγορία