Συσπείρωση Ενεργών Πολιτών Τρικάλων: Οχι στην εμβολιαστική υποχρεωτικότητα

εμβόλιο Τρίκαλα

Συμπαράσταση στους Ὑγειονομικους Τρικάλων Η ἐπιλογὴ ἐμβολιασμοῦ ἢ μὴ-ἐμβολιασμοῦ εἶναι…

Συμπαράσταση στους Ὑγειονομικους Τρικάλων

Η ἐπιλογὴ ἐμβολιασμοῦ ἢ μὴ-ἐμβολιασμοῦ εἶναι βασικὸ καὶ ἀναφαίρετο συνταγματικὸ Δικαίωμα, τὸ ὁποῖο παραβιάζεται κατάφωρα ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ τῆς Ὑποχρεωτικότητος τοῦ ἐμβολιασμοῦ, ποὺ καταργεῖ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα καὶ τὶς Πολιτικὲς Ἐλευθερίες τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν.

Αὐτὰ τὰ Δικαιώματα καὶ οἱ Ἐλευθερίες κατοχυρώνται ἀπὸ Διεθνεῖς κι Εὐρωπαϊκὲς Συμβάσεις, ποὺ ἔχουν ἐνσωματωθεῖ στὸ Ἐθνικὸ Δίκαιο καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα.Χωρὶς ἀνθρώπινα Δικαιώματα καὶ πολιτικὲς Ἐλευθερίες δὲν ὑπάρχει καὶ δὲν λειτουργεῖ τὸ Δημοκρατικὸ Πολίτευμα.

Ἡ πράσπισή τους, μάλιστα, εἶναι ἐπιβαλλόμενο συνταγματικὸ Καθῆκον τῶν Πολιτῶν.Πολὺ περισσότερο, ὅταν ὁ ὑποχρεωτικὸς ἐμβολιασμὸς ἀφορᾶ στὰ πειραματικὰ ἐμβόλια τεχνολογίας mRNA, τὰ ὁποῖα εἶναι πλέον ἀποδεδειγμένο ὅτι ἀποτελοῦν μεγάλο καὶ ἄμεσο κίνδυνο γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὴν ὑγεία τῶν ἐμβολιαζομένων.

Ἡ Συσπείρωση Ἐνεργῶν Πολιτῶν Τρικάλων, ποὺ συγκροτήθηκε γιὰ τὸν Ἀγῶνα κατὰ τῆς ὑποχρεωτικότητος τῶν ἐμβολιασμῶν καὶ τὴν προάσπιση τῆς Ἐλευθερίας καὶ τοῦ Δημοκρατικοῦ Πολιτεύματος, συμπαραστέκεται καὶ συμμετέχει στὶς κινητοποιήσεις τῶν Ὑγειονομικῶν Ὑπαλλήλων τοῦ δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ τομέα.Καλεῖ ὅλους τοὺς Τρικαλινοὺς Πολίτες νὰ παραστοῦμε στὴν στάση ἐργασίας τῶν Ὑγειονομικῶν τοῦ Νοσοκομείου Τρικάλων κατὰ τῆς Ὑποχρεωτικότητος, ποὺ θὰ γίνει τὴν Δευτέρα 16 Αὐγούστου καὶ ὥρα 11:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.

Τὸ μέτρο τῆς Ὑποχρεωτικότητος δὲν θὰ περάσει!Ἡ ζωὴ καὶ ἡ ὑγεία κάθε Πολίτη ἀνήκουν εἰς αὐτὸν καὶ δὲν τὶς ἐκχωροῦμε σὲ κανέναν: Κυβέρνηση, ἐπιστημονικὴ καὶ πολιτικὴ ἐλίτ, οἰκονομικὰ συμφέροντα, σχεδιασμοὺς καὶ στόχους τῶν καθ’ ὁμολογίαν τους ἐπιβουλέων κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητας.Ἐκ τῆς Γραμματείας

Στην ίδια κατηγορία