Συμμετοχή του Δήμου Μετεώρων στον ‘Μύλο των Ξωτικών’

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων εγκρίνει  τη συμμετοχή του…

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων εγκρίνει  τη συμμετοχή του Δήμου Μετεώρων στο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο «Μύλος των Ξωτικών» στα Τρίκαλα για το χρονικό διάστημα από 3 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2022. Ο Δήμος μας θα συμμετάσχει με ένα περίπτερο-ξύλινο οικίσκο με σκοπό την προβολή του τόπου μας στους
επισκέπτες. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 3000,00 πλέον ΦΠΑ.

Αναλυτικά η απόφαση εδώ 

Στην ίδια κατηγορία