Στο επίκεντρο ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Δυτικής Θεσσαλίας

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Δυτικής Θεσσαλίας και η σύστασή του που θα έχει ως στόχο την προώθηση σημαντικών ενεργειών για την ανάπτυξη των Δήμων της περιοχής βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, το βράδυ της Τρίτης.

Στην αναγκαιότητα σύστασης του Οργανισμού στάθηκε στην εισήγηση του, ο ειδικός συνεργάτης του Δήμου Τρικκαίων κ. Χάρης Καλλιάρας, λέγοντας ότι θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προετοιμασία έργων.

«Όσον αφορά στα μακραοικονομικά στοιχεία, οι Δήμοι της Δυτικής Θεσσαλίας παράγουν το 28% του ΑΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας (2016) και η υστέρηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε σχέση με τον μέσο όρο της Περιφέρειας, είναι μία από τις ανισότητες που έχουν επιφέρει οι πολιτικές που έχουν σχεδιασθεί και υλοποιηθεί τις τελευταίες 4 δεκαετίες, όπως επίσης και η ελλιπής κοινή δράση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η ανάπτυξη συνεργειών, μεταξύ όμορων Δήμων.

Η μέχρι σήμερα λειτουργία των Αναπτυξιακών Εταιρειών μας που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Θεσσαλία, βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής μας, αλλά η δράση τους ήταν κυρίως τοπικού χαρακτήρα, η οποία βέβαια προκαλούνταν από τον γεωγραφικό περιορισμό των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαχειρίζονται.

Από την εφαρμογή του Προγράμματος Καποδίστριας το 1999 και την πρώτη μεταρρυθμιστική προσπάθεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όλοι μας προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, την υποστελέχωση ή και την ανυπαρξία σε ορισμένες περιπτώσεις, τεχνικών υπηρεσιών και τεχνικού προσωπικού στους φορείς μας, που σαν αποτέλεσμα έχει την χαμηλή απορρόφηση των διατιθέμενων ευρωπαϊκών ή εθνικών πόρων με άμεση επίπτωση στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής μας» ανέφερε, κατά τη διάρκεια της εισήγησης.

Και πρόσθεσε ότι «η ίδρυση ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού στον οποίο θα συμμετέχουν και οι 10 Δήμοι της Δυτικής Θεσσαλίας, θα αποτελέσει την αφετηρία επίλυσης σημαντικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουμε όλοι οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, κυρίως στην ωρίμανση κι υλοποίηση έργων με την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο, διευκολύνει την σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι ανατρέπουν και εκσυγχρονίζουν με τον πλέον ευέλικτο τρόπο το θεσμικό πλαίσιο των υφισταμένων αναπτυξιακών εταιρειών παρέχοντας στις νέες δομές την δυνατότητα να εμπλακούν/υποκαταστήσουν το σύνολο σχεδόν των λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης, δεδομένου ότι στο μετοχικό τους κεφάλαιο μετέχουν αποκλειστικά οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δίνοντας τη δυνατότητα της περιορισμένης συμμετοχής (έως 3% του μετοχικού κεφαλαίου) ιδιωτών ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων ιδιωτικών συμφερόντων».

Η «παραγωγική δραστηριότητα» του προτεινόμενου Αναπτυξιακού Οργανισμού θα αναπτύσσεται σε πολλαπλούς άξονες, αξιοποιώντας παράλληλα όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία.

Ειδικότερα, θα εστιάσει στους έξι παρακάτω άξονες:

  • Τεχνική Υποστήριξη – Ωρίμανση έργων – Μελέτες – Δημοπρατήσεις
  • Επιχειρηματικότητα – Επενδύσεις
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Ψηφιακή Διακυβέρνηση
  • Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής
  • Άνθρωπος / Κοινωνική Πολιτική
  • Τουρισμός – Εξωστρέφεια – Πολιτισμός – Αθλητισμός – Εκπαίδευση

Οι Δήμοι της Δυτικής Θεσσαλίας, σχεδιάζουν και λειτουργούν σε ένα γεωγραφικό χώρο με κοινά προβλήματα, αλλά και κοινές αναπτυξιακές προοπτικές. Ένας Αναπτυξιακός Οργανισμός στον οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ των Π.Ε. Καρδίτσας & Τρικάλων, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα συμπληρωματικό εργαλείο στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης για να προλάβει τις εξελίξεις.

Ένα εργαλείο που έχουμε απολύτως ανάγκη αν θέλουμε να προλάβουμε τον χρόνο, καθώς είναι πολύ δύσκολο μέσα από την υφιστάμενη οργανωτική μας δομή να απαντήσουμε και σε μια δύσκολη καθημερινότητα, αλλά πολύ περισσότερο στα θέματα τα οποία χρειάζεται να κάνουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση για να προλάβουμε τις εξελίξεις.

Είναι ένα εργαλείο ευέλικτο που θα μπορεί μέσα σε σύντομο χρόνο, να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής και στα κρίσιμα ζητήματα, διασφαλίζοντας παράλληλα το δημόσιο χαρακτήρα της λειτουργίας του τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα που πρέπει να έχει.

Προβληματισμός από την αντιπολίτευση

Στην τοποθέτηση του, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Κώστας Κρεμμύδας ανέφερε ότι η υστέρηση ανάπτυξης δεν οφείλεται μόνο στη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα Τρίκαλα, αλλά και σε άλλους παράγοντες, ενώ εξέφρασε τη δυσπιστία του για το γεγονός ότι προβλέπεται η συμμετοχή και ιδιώτη.

«Θα ψηφίσουμε παρόν σήμερα και θα αποφανθούμε θετικά ή αρνητικά, όταν θα έρθει ολοκληρωμένος ο Οργανισμός» σημείωσε ο κ. Κρεμμύδας.

Την αντίθεση του στην ίδρυση του Οργανισμού εξέφρασε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Γιώργος Καΐκης, σημειώνοντας ότι θα έχει ως στόχο τις ιδιωτικοποιήσεις, τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και το πέρασμα αρμοδιοτήτων στο κεφάλαιο.

Ο κ. Καΐκης ψήφισε κατά την σύσταση του συγκεκριμένου οργανισμού.
Κοινό μέλλον

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου σημείωσε ότι υπάρχει αδυναμία από την πλευρά των μικρών Δήμων να προχωρήσουν ορισμένα έργα, κρίνοντας επιτακτική την ανάγκη ίδρυσης του Οργανισμού.

«Το μέλλον για να έχει ισχυρή η φωνή μας πρέπει να είναι κοινό και πρότεινα μάλιστα αυτή η πρωτοβουλία να έχει έδρα την Καρδίτσα. Ως Δήμος Τρικκαίων δεν προσδοκούμε πολλά, όμως μπορούμε να εδραιώσουμε μια σχέση προστασίας με μικρότερους Δήμους. Δε μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη για τα Τρίκαλα, αν δεν υπάρξει ανάπτυξη και στους μικρότερους Δήμους» τόνισε.

Δείτε επίσης:

Έντονη κριτική για προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα στο Δήμο Τρικκαιών

Οι ουρές στην Εθνική Τράπεζα στα Τρίκαλα έφεραν αντιδράσεις στο Δ.Σ.

Στην ίδια κατηγορία