Πέντε δημοτικά και τέσσερα νηπιαγωγεία αναστέλλουν τη λειτουργία τους στον Δήμο Μετεώρων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας 69…

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας 69 συνολικά σχολείων στη Θεσσαλία. Από αυτά 21 είναι Δημοτικά και 48 νηπιαγωγεία. Τα 30 σχολεία ανήκουν στο νομό Τρικάλων, 12 δημοτικά και 18 νηπιαγωγεία.
Στον Δήμο Μετεώρων αναστέλλουν τη λειτουργία τους, όπως είχε γίνει και πέρυσι, τέσσερα Νηπιαγωγεία και πέντε Δημοτικά Σχολεία.

Τα τέσσερα (4) νηπιαγωγεία που αναστέλλουν την λειτουργία τους είναι:
Νηπιαγωγείο Αύρας
Νηπιαγωγείο Διάβας
Νηπιαγωγείο Σαρακίνας
Νηπιαγωγείο Σκεπαρίου

Τα πέντε (5) Δημοτικά σχολεία που αναστέλλουν την λειτουργία τους είναι:
Δημοτικό Σχολείο Αγναντιάς
Δημοτικό Σχολείο Γάβρου
Δημοτικό Σχολείο Γλυκομηλιάς
Δημοτικό Σχολείο Ελαφίου
Δημοτικό Σχολείο Σκεπαρίου

Η αναστολή λειτουργίας ισχύει για το τρέχον έτος. Σε περίπτωση ύπαρξης μαθητών παύει η αναστολή με απόφαση της περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Στην ίδια κατηγορία