Ο Λευτέρης Αβραμόπουλος στη θέση του Αείμνηστου Σινάνη στην Οικονομική Επιτροπή

Την πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου…

Την πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων είχαμε σήμερα το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαμπάκας.

Μοναδικό θέμα η Εκλογή μέλους Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά από μυστική ψηφοφορία ο Λευτέρης Αβραμόπουλος εκλέχτηκε στην θέση του Αείμνηστου Σινάνη στην Οικονομική Επιτροπή.

Ψήφισαν: 24

Υπέρ της υποψηφιότητας Αβραμόπουλου: 16

Λευκά: 8

stagonnews.gr

Στην ίδια κατηγορία