Νέα έργα του Δ. Τρικκαίων σε Λιόπρασο, Λαγκαδιά και Ξυλοπάροικο

Έργα ύψους 20.215.216,27 ευρώ στα Τρίκαλα

Τα έργα αφορούν στο Λιόπρασο, τη Λαγκαδιά και το Ξυλοπάροικο

Αλλα τρία νέα έργα υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων στα χωριά, ενισχύοντας την προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας των κατοίκων.
Τα έργα αφορούν στο Λιόπρασο, τη Λαγκαδιά και το Ξυλοπάροικο

Λιόπρασο – Λαγκαδιά

Το έργο έχει τίτλο «Τσιμεντόστρωση εσωτερικής οδοποιίας Κοινότητας Λιόπρασσου και οικισμού Λαγκαδιάς».
Αντικείμενό του, η βελτίωση των δρόμων στους δύο οικισμούς, προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα, Ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαστεργίου υπέγραψε τη σχετική ανάθεση, μετά την κλήρωση που έγινε βάσει νόμου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 7.250 € (με ΦΠΑ) και κατακυρώθηκε στην εταιρεία «ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗ ΕΛΕΝΗ»

Το δεύτερο έργο αφορά στη «Συντήρηση – Βελτίωση προσβασιμότητας εντός οικισμού Κοινότητας Ξυλοπάροικου».


Με προϋπολογισμό 7.250 € το έργο αφορά στην πλακόστρωση κεντρικού πεζοδρόμου στο χωριό (από την κεντρική πλατεία προς την εκκλησία) μαζί με όλες τις απαιτούμενες συνοδευτικές εργασίες. Με τον τρόπο αυτόν βελτιώνεται η πρόσβαση όλων των κατοίκων. Η υπογραφή για την ανάληψη του έργου έγινε από την εταιρεία που κληρώθηκε, με την επωνυμία «ΣΚΑΛΙΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Νέα έργα σε χωριά του Δήμου Τρικκαίων

Αλλα τρία έργα σε χωριά του Δήμου Τρικκαίων, υλοποιούνται το επόμενο διάστημα. 

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου υπέγραψε τις σχετικές κατακυρώσεις των αναθέσεων στους εργολάβους που προέκυψα από την ηλεκτρονική κλήρωση.

Τα χρήματα για τα έργα προέρχονται από τα ταμεία του Δήμου Τρικκαίων, βάσει του προγραμματισμού και των αναγκών στην περιφέρεια του Δήμου.  Τα έργα είναι:

ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ
Πρόκειται για το έργο «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιϊας Κοινότητας Γοργογυρίου» προϋπολογισμού 7.250,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο αφορά στη βελτίωση της εσωτερικής οδοποιίας στο χωριό (με ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση βάσης 5 εκατοστών σε υπόβαση από τσιμέντο). Εργολάβος για το έργο κληρώθηκε η εταιρεία «ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ»

ΓΕΝΕΣΙ

Το έργο ονομάζεται «Τσιμεντόστρωση δρόμων εντός του οικισμού της Κοινότητας Γενεσίου» και έχει προϋπολογισμό 7.250,00 € (με ΦΠΑ). Η τσιμεντόστρωση θα γίνει εντός του χωριού, με κατασκευή δρόμου, τοποθέτηση πλέγματος και άλλες εργασίες. Ανάδοεχος είναι η εταιρεία «Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

ΒΑΛΤΙΝΟ

Στο Βαλτινό, το έργο ονομάζεται «Πεζοδρόμηση του κεντρικού πάρκου στην πλατεία της Κοινότητας Βαλτινού» και έχει προϋπολογισμό 24.800€ (με ΦΠΑ).


Είναι ένα έργο που αναδεικνύει ξανά το κεντρικό πάρκο του χωριού, το οποίο είναι κατεστραμμένο και χρήζει άμεσης αποκατάστασης.
Ετσι, θα καθαιρεθεί το υπάρχον πεζοδρόμιο, θα κατασκευαστούν νέα κρασπεδόρειθρα με το αντίστοιχα πεζοδρόμια, τα οποία και θα πλακοστρωθούν. Επίσης θα δημιουργηθούν και ράμπες στα πεζοδρόμια για να εξυπηρετούνται τα άτομα με αναπηρίες. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Δείτε επίσης

Εργα για την καθημερινότητα στον Δ. Τρικκαίων

Στην ίδια κατηγορία