Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της ΣΜΥ στο Πνευματικό Κέντρο – φωτο

“Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας και η Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922”,…

“Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας και η Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922”, ήταν το θέμα της ενδιαφέρουσας ημερίδας που πραγματοποίησε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ”Αθανάσιος Τριγώνης’.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η :

α. Ανάδειξη του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, κατά την περίοδο της ακμής του, πριν τους διωγμούς και ειδικότερα στις περιοχές της Ιωνίας, του Πόντου, της Καππαδοκίας, καθώς και της Ανατολικής Θράκης.

β. Αναφορά στους διωγμούς των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, καθώς και η ανάλυση/περιγραφή της Μικρασιατικής Εκστρατείας 1919 – 1922.

γ. Παρουσίαση της διαδικασίας εγκατάστασης και ενσωμάτωσης των κατοίκων της Μικράς Ασίας στην Ελλάδα και η επίδραση / παρουσία τους σε τομείς της ελληνικής κοινωνίας.

Στην ίδια κατηγορία