Κυνηγετικός Σύλλογος Καλαμπάκας: Προχώρησε σε εμπλουτισμό βιοτόπων με ενδημικό θήραμα

Στα πλαίσια των φιλοθηραματικών μας έργων ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλαμπάκας…

Στα πλαίσια των φιλοθηραματικών μας έργων ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλαμπάκας προχώρησε σε εμπλουτισμό βιοτόπων με ενδημικό θήραμα και συγκεκριμένα κοχλικό φασιανό οι οποίοι προμηθεύτηκα από το κρατικό εκτροφείο Μουζακίου.

Η απελευθέρωση πραγματοποιήθηκε από το Δ.Σ του Συλλόγου μας στην ζώνη ευθηνής μας παρουσία της Δασικής αρχής Καλαμπάκας.

Η απαραίτητη μελέτη για την απελευθέρωση συντάχθηκε από την Ζ ΚΟΘ και και εγκρίθηκε από τους αρμόδιους φορείς. Στο άμεσο μέλλον ο Σύλλογος μας θα προχωρήσει σε εκ νέου εμπλουτισμό με ενδημικά θηράματα.

Με τιμή το Δ.Σ του
Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμπάκας

Στην ίδια κατηγορία