Κλείνει τμήμα σε σχολείο των Τρικάλων

Την αναστολή λειτουργίας της Δ’ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου…

Την αναστολή λειτουργίας της Δ’ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, για 10 ημέρες, από 04-10-2021 έως και 13-10-2021 και την έναρξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Στην ίδια κατηγορία