Η πανέμορφη διαδρομή στις οξυές και τη Κιάτρα Μπροάστα

Η πανέμορφη διαδρομή στις οξυές και τη Κιάτρα Μπροάστα όπως…

Η πανέμορφη διαδρομή στις οξυές και τη Κιάτρα Μπροάστα όπως την κατέγραψε ο φακός του Γιώργου Μπαρμπαρούση.

Στην ίδια κατηγορία