Φάρμακα για το κατάστημα των φυλακών Τρικάλων

Σημαντική προσφορά στο κατάστημα των φυλακών Τρικάλων

Μια σημαντική προσφορά

Τα φάρμακα διατέθηκαν για τις ανάγκες των κρατουμένων.

Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει το Κοινωνικό Φαρμακείο για τη στήριξη ευάλωτων κοινω-νικών ομάδων και κοινωνικών ομάδων που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης.

Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ/σης των Φυλακών κ. Θωμάς Χαχάμης απέστειλε προς το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Δήμο Καρδίτσας σχετική ευχαριστήρια επιστολή.

Η επιστολή αναφέρει: «Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την προσφορά και τη χορήγηση στο ιατρείο του καταστήματος μας αναπορρόφητων – αδιάθετων φαρμακευτικών σκευασμάτων τα οποία διαθέσαμε προς όφελος των κρατουμένων.

Ευελπιστούμε να υπάρχει δίαυλος επικοινω-νίας και συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών καθώς προτεραιότητα πάντα θα είναι η βελτίω-ση των συνθηκών κράτησης των κρατουμένων.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καρ-δίτσας συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσει και στο μέλλον με την ίδια θέρμη».

karditsapress.gr

Στην ίδια κατηγορία