Ενεργειακή κρίση-Κτηνοτροφία- Εναλλακτικές μορφές ενέργειας

Γράφει η Νικολέτα Τζιωρτζιώτη

H Παγκόσμια ενεργειακή κρίση χαρακτηρίζεται απο την συνεχιζόμενη έλλειψη ενέργειας σε όλο τον κόσμο αλλά και την μεγαλειώδη αύξηση των τιμών του ρεύματος σε δυσθεώρητα επίπεδα.

Ο πλανήτης βρίσκεται εν μέσω μιας ταχείας ενεργειακής κρίσης.

Η Γεωργία και η Κτηνοτροφια για άλλη μια φορά ειναι το θύμα της ενεργειακής κρίσης.
Επιτακτική είναι η ανάγκη να τεθεί σε απόλυτη προτεραιότητα έναντι εταιρειών,άλλων κοινοτήτων ακόμη και ατομικών,η Εγκατάσταση Αγροτικών Φωτοβολταικών σε χωράφια μη παραγωγικά για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα που είναι απαραίτητη προυπόθεση για την άρδευση χωραφιών και κτηνοτροφικών μονάδων.

Οι επιπτώσεις θα είναι θετικές διότι θα μειωθεί το λειτουργικό κόστος παραγωγής και θα αυξηθεί το εισόδημα των Αγροτών και των Κτηνοτρόφων.

Αυτη η μείωση θα έχει άμεση θετική επίπτωση και στις τιμές των προιόντων πρός όφελος των καταναλωτών.


Είναι απαραίτητο η συμβολή και η στήριξη της πολιτείας με επιδοτήσεις πρός τους ενδιαφερόμενους επενδυτές κυρίως Αγροτών και Κτηνοτρόφων και το πιο σημαντικό αύξηση του κορεσμένου δικτύου αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας.


Επιπλέον η ηλιακή ενέργεια ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας αποτελεί θεμέλιο της μετάβασης πρός την οικονομία που ακολουθούν τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαικής Ένωσης.

Νικολέτα Τζιωρτζιώτη-Κτηνοτρόφος

Στην ίδια κατηγορία