Εκλογή προεδρείου και επιτροπών σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων

Ειδική συνεδρίαση την Κυριακή 9 Ιανουαρίου, στις 11 π.μ., για…

Ειδική συνεδρίαση την Κυριακή 9 Ιανουαρίου, στις 11 π.μ., για το δημοτικό συμβούλιο Τρικάλων για την εκλογή νέου προεδρείου και μελών της Οικονομικής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η συνεδρίαση θα είναι δια ζώσης, στην αίθουσα του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Στην ίδια κατηγορία