Δήμος Μετεώρων: Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έτους 2022

Για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου ο Δήμος Μετεώρων καλεί όλους…

Για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου ο Δήμος Μετεώρων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (καταστήματα Κ.Υ.Ε) αλλά και περίπτερα, μανάβικα, τουριστικά και λοιπά εμπορικά καταστήματα, να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά ,προκειμένου να τους χορηγηθεί η  άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έτους 2022

ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ

– Γνωστοποίηση ή άδεια λειτουργίας καταστήματος

– Τοπογραφικό διάγραμμα όπου απεικονίζεται η θέση του καταστήματος ,και η θέση και οι διαστάσεις του ζητούμενου  χώρου κατάληψης ,θεωρημένη από μηχανικό.

– Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ

– Δημοτική ενημερότητα ( ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ και ΔΕΥΑΜ)

– Απόδειξη ταμιακής μηχανής από το οποίο προκύπτει το Α.Φ.Μ.

– Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του ακίνητου  αυτού, ότι συναινεί για την παραχώρηση του χώρου.

ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

– Γνωστοποίηση ή άδεια λειτουργίας καταστήματος

– Τοπογραφικό διάγραμμα όπου απεικονίζεται η θέση του καταστήματος ,και η θέση και οι διαστάσεις του ζητούμενου  χώρου κατάληψης ,θεωρημένη από μηχανικό. (Μόνο σε αλλαγή  τ.μ. από το έτος 2021)

– Δημοτική ενημερότητα ( Ταμείο Δήμου και ΔΕΥΑΜ)

– Την τελευταία άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου (πρωτότυπη)

– Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη  ή διαχειριστή του καταστήματος αυτού, ότι συναινεί για την παραχώρηση του χώρου.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν άδεια κοινόχρηστου χώρου μπορούν  να προσέρχονται στο  γραφείο αδειοδοτήσεων από 04/01/2022 μέχρι 31/3/2022 εργάσιμες ημέρες και ώρες στην αρμόδια υπάλληλο κα. Κυρίτση Μάγδα, με τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2432350284.

 

Στην ίδια κατηγορία