Χρήστος Μιχαλάκης: Το έργο του αναγνωρίζεται από όλους

Επιστολή Μιχαλάκη για εμβολιαστικό κέντρο στην Καλαμπάκα

Πριν από λίγες μέρες βρέθηκα στα ορεινά του Ασπροποτάμου σε…

Πριν από λίγες μέρες βρέθηκα στα ορεινά του Ασπροποτάμου σε παρέα ατόμων μιας κάποιας ηλικίας με πολιτικές καταβολές από Καραμανλή, Παπανδρέου, Κύρκο και Φλωράκη.

Η συζήτηση καθαρά πολιτική, οι διαφωνίες πολλές και έντονες, υπήρχε όμως και ένα θέμα στο όποιο συμφωνούσαν όλοι.

Ο Χρήστος Μιχαλάκης, η πολιτική του διαδρομή και το πολιτικό του μέλλον, όλοι μα όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια και όλοι συμφωνούσαν πως όπου και αν κατέβει υποψήφιος ( Κοινοβούλιο, Περιφέρεια, Δήμο) θα σαρώσει σε ψήφους, και κυρίως πως θα ψηφισθεί γιατί το αξίζει από όλους τους πολιτικούς χώρους!!!

Κάτι που φυσικά το γνωρίζουν καλύτερα για αυτό και ανησυχούν ιδιαίτερα πολιτικοί…φίλοι και αντίπαλοι!!!

Στην ίδια κατηγορία