Αναπτυξιακό πρόγραμμα 158,2 εκ. ευρώ από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Αναπτυξιακό πρόγραμμα 158,2 εκ. ευρώ από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Τι λέει ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Στα 158,2 εκ. ευρώ ανέρχεται το αναπτυξιακό πρόγραμμα 158,2 εκ. ευρώ από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ – Τι λέει ο Διευθυντής για το φιλόδοξο πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την πενταετία 2021 – 2025 της ΕΔΑ ΘΕΣΣαλιας κατατέθηκε προς έγκριση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η Εταιρεία συνεχίζει τη στρατηγική της ανάπτυξη και διαχειρίζεται τις ενεργειακές προκλήσεις με σχέδιο και αποτελεσματικότητα.

Το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης, καθιστώντας την ΕΔΑ ΘΕΣΣ ηγέτη στην Ελληνική αγορά ενέργειας. Η στρατηγική του προγράμματος βασίζεται σε οικονομικούς, τεχνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που εγγυώνται την ισχυρή ανάπτυξη της Εταιρείας.

Η διάρθρωση αυτού έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους συγκεκριμέμνους κύριους στρατηγικούς πυλώνες:

  • Tην αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου
  • Την επέκταση και ενίσχυση του δικτύου διανομής
  • Tον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρείας
  • Tην υλοποίηση αποδοτικών επενδύσεων για την εξασφάλιση δίκαιης απόδοσης προς τους μετόχους.

Οι στόχοι της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδα Μπακούρα, οι στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη της Εταιρείας σε συνδυασμό με το αποτελεσματικό μοντέλο διοίκησης και τις καινοτόμες δράσεις της αποτελούν τα συστατικά για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας και την υλοποίηση των προγραμματισμένων επενδύσεων.

Το εγκεκριμένο 5ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιλαμβάνει συνολικές επενδύσεις ύψους 145 εκ. € από τις οποίες 54 εκ. € αφορούν την ανάπτυξη του δικτύου διανομής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επίσης, η συνολική αύξηση του ποσοστού διείσδυσης στον πληθυσμό προβλέπεται να ανέλθει στο 74% στις περιοχές της Αδείας ενώ οι συμβάσεις σύνδεσης θα ξεπεράσουν τις 450 χιλιάδες.

Για τη Περιφέρεια Θεσσαλίας συγκεκριμένα, ο κ. Μπακούρας Λ., επισημαίνει την ευρεία χρήση του φυσικού αερίου, καθώς η διείσδυση του ανέρχεται στο 65% του πληθυσμού. Για το 2020, εντάσσονται στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου το Μουζάκι, η Πύλη, το Συκούριο, ο Αμπελώνας, ενώ λόγω της ιδιαίτερα υψηλής ζήτησης εντός του τρέχοντος έτους πρόκειται να εγκατασταθεί και 2ος σταθμός CNG στην Ελασσόνα και στον Τύρναβο.

Παράλληλα, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, περιλαμβάνονται επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες για την ολοκλήρωση του ψηφιακού της μετασχηματισμού. Το ψηφιακό άλμα της Εταιρείας με τη χρήση νέων τεχνολογικά εφαρμογών και την αξιοποίηση πολλών δυνατοτήτων συνέβαλε στην άμεση προσαρμογή των λειτουργιών της στις απαιτήσεις των νέων συνθηκών.

Η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης, μέσω της δημιουργίας ενός σύγχρονου μοντέλου εφαρμογών αξιοποιώντας προηγμένη τεχνολογία για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται ο πλήρης εκσυγχρονισμός των Πληροφοριακών Συστημάτων της Εταιρείας σε επίπεδο Λογισμικού και Υποδομών και η εγκατάσταση ευφυών Συστημάτων Μέτρησης στους τελικούς καταναλωτές, εστιάζοντας στην ασφάλεια, την αποδοτικότητα του δικτύου διανομής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Δείτε επίσης:

Εργοτάξιο η Ασκληπιού λόγω φυσικού αερίου στα Τρίκαλα

Δρομολογούν φυσικό αέριο σε κτίρια του Δήμου Πύλης

Στην ίδια κατηγορία