60 νέα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια 14,6 εκατ. ευρώ στην Π.Ε. Τρικάλων

Τρικάλων

Εντάσσονται στο Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020

60 νέα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια 14,6 εκατ. ευρώ στην Π.Ε. Τρικάλων. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις ακόμη εξήντα νέων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 14.670.731 ευρώ που ξεκινούν να υλοποιούνται με χρηματοδότηση  από το πρόγραμμα Leader  του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, το οποίο στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ-Α.Ε.

«Προχωράμε στην έγκριση και ένταξη 60 νέων επενδυτικών σχεδίων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με χρηματοδότηση 14,6 εκατομμύρια  ευρώ από το  Leader  της Περιφέρειας Θεσσαλίας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Σε συνεργασία με την  Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ-Α.Ε επιδοτούμε επιχειρήσεις στο νομό Τρικάλων που βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους, γίνονται πιο ανταγωνιστικές και αυξάνουν τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Σε δύσκολες εποχές για την οικονομία, την κοινωνία και την εργασία, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα με πάνω από 210 εκατ. ευρώ: 80 εκατ. ευρώ μέσω των προγραμμάτων «Επανεπενδύω» και «Επενδύω στη Θεσσαλία», 50 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, λόγω της πανδημίας του covid-19, 30 εκατ. ευρώ με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ» ενισχύοντας το κεφάλαιο κίνησης μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, 15 εκατ. ευρώ μέσω του ΤΕΠΙΧ και 20 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  
 
      
ΔΡΑΣΗ 19.2.1
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα
Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1LD331-0055376                Κατάρτιση αμπελουργών στις νέες τεχνολογίες αντιμετώπισης ασθενειών-αναπαραγωγή και αποφυγή απωλειών -Αύξηση παραγωγικότητας19.140,0019.140,00
2LD331-0054875                ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ20.000,0020.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.139.140,0039.140,00
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών
Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1LD331-0054876                ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ20.000,0020.000,00
2LD331-0055385                Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων του επισιτιστικού τομέα στις τοπικές γαστρονομίες και σύνδεση της γαστρονομίας με τα τοπικά προϊόντα19.140,0019.140,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.239.140,0039.140,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.178.280,0078.280,00
 
ΔΡΑΣΗ 19.2.2
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1LD331-0054975                ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΜΑΣ ΚΑΙ ΡΥΖΟΓΑΛΟΥ81.200,0040.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.281.200,0040.600,00
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1LD331-0055259                ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΣΠΡΙΩΝ131.777,8485.655,59
2LD331-0051676                ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΡΟΔΙΟΥ64.245,9232.122,95
3LD331-0053500                ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ55.737,9727.868,98
4LD331-0055441                ΙΔΡΥΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ111.798,3872.668,94
5LD331-0055393                ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΡΟΔΙΟΥ26.655,8013.327,90
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.6390.215,91231.644,36
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.2471.415,91272.244,36
 
ΔΡΑΣΗ 19.2.3
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1LD331-0055235                 ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ162.528,8081.264,40
2LD331-0054503                ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ599.916,00299.958,00
3LD331-0051143                ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ297.469,50148.734,75
4LD331-0044181                ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ563.333,49281.666,74
5LD331-0055150                ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ30.540,9715.270,48
6LD331-0047497                ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ474.267,75237.133,87
7LD331-0053805                ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ65.650,0032.825,00
8LD331-0051294                 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ159.884,7279.942,36
9LD331-0048828                ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ576.155,49288.077,74
10LD331-0055202                ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ581.472,13290.736,06
11LD331-0045303                ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΥΛΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ528.707,00264.353,50
12LD331-0050291                ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΕ550.821,07275.410,53
13LD331-0042844                ΟΧΙΝΙΑ Ε.Ε.359.789,12179.894,55
14LD331-0055093                ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ131.918,0565.959,02
15LD331-0055095                ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΛΙΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ124.985,6062.492,80
16LD331-0051296                ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΛΑΙΑΟΛΑΔΟΥ59.372,8029.686,40
17LD331-0049575                ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΡΥΔΙΩΝ135.021,2067.510,60
18LD331-0054907                ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ352.324,18176.162,09
19LD331-0055403                ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ422.293,63211.146,81
20LD331-0054852                ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ43.043,0021.521,50
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.16.219.494,503.109.747,20
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1LD331-0044185                ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ72.656,3839.961,00
2LD331-0046385                ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ109.617,9560.289,86
3LD331-0049881                 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ52.477,9228.862,85
4LD331-0055154                ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ384.245,60211.335,07
5LD331-0051012                ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ269.963,35148.479,83
6LD331-0048970                ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ33.570,0018.463,50
7LD331-0055325                ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ70.890,0038.989,50
8LD331-0048740                ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ182.034,15100.118,77
9LD331-0054596                ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ420.382,03231.210,10
10LD331-0048801                ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ371.209,90204.165,43
11LD331-0048878                 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ140.653,4377.359,38
12LD331-0051015                ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ230.017,95126.509,85
13LD331-0055258                ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ173.176,9695.247,32
14LD331-0054334                ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ234.413,35128.927,33
15LD331-0054416                ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ363.177,02199.747,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.33.108.485,991.709.667,14
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1LD331-0047421                ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.557.443,20306.593,76
2LD331-0055121                ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ297.031,35163.367,23
3LD331-0055331                ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ329.000,00180.950,00
4LD331-0055248                ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΩΜΙΟΥ80.120,0044.066,00
5LD331-0049464                ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ405.247,18222.885,94
6LD331-0053835                ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ585.914,54322.252,99
7LD331-0055160                 ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ353.330,80194.331,94
8LD331-0055372                ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ470.492,01258.770,60
9LD331-0055456                ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ238.525,85131.189,21
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.43.317.104,931.824.407,67
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού  με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1LD331-0043325                ΙΔΡΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ124.725,7468.599,15
2LD331-0052090                ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ567.372,00312.054,60
3LD331-0051066                ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – WATERPARK567.849,25312.317,08
4LD331-0050713                ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ106.121,2758.366,68
5LD331-0051555                 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ96.875,6253.281,58
6LD331-0049841                ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ13.006,407.153,51
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.51.475.950,28811.772,60
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.314.121.035,707.455.594,61
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ14.670.731,617.806.118,97

Συναγερμός στα Τρίκαλα: Κλείνουν σχολεία

Έξι θετικά κρούσματα στα Τρίκαλα στα rapid test της περιφέρειας

Έκτακτη σύσκεψη στην Π.Ε. Τρικάλων για το νέο κύμα κακοκαιρίας

Μουδιασμένη η κίνηση στην αγορά των Τρικάλων – βίντεο

Ο κορονοϊός σκοτώνει τον πολιτισμό και στα Τρίκαλα

Νέα δρομολόγια στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Τρικάλων – Ποιες περιοχές αφορά

Δημιουργείται δίκτυο καταγραφής λυμάτων και στα Τρίκαλα

Η αντιδήμαρχος Γεωργία Κοτρώνη υπ ατμόν για τους άστεγους

Ο Θανάσης Λιούτας για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Η αντιδήμαρχος Γεωργία Κοτρώνη υπ ατμόν για τους άστεγους

Τρίκαλα: «Οι μισοί δάσκαλοι θα πάμε στην κόλαση»

«Βόμβα» για το Survivor – Τέλος η Σοφία από το ριάλιτι;

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στη Θεσσαλία

Βρείτε το TV10.gr στο Google News! Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.tv10.gr

Ακολουθήστε το TV10.gr  στο Facebookκαι μάθετε πρώτοι όλα τα νέα.

Ακολουθήστε το TV10.gr στο  Instagram και δείτε τις καλύτερες φωτογραφίες από τα Τρίκαλα, τη Θεσσαλία αλλά και από όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το TV10.gr στο Τwitter μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Στην ίδια κατηγορία